1. redna seja Upravnega odbora OOZ Mozirje

1. redna seja Upravnega odbora OOZ Mozirje

Objavljeno: 21 junija, 2023Kategorije: Novice

S pozdravom vseh navzočih je predsednik Upravnega odbora OOZ Mozirje Jure Matjaž pričel 1. redno sejo. Prisotnost je bila 100%, kar nakazuje, da bodo sklepčni in da lahko začnejo uresničevat postavljene cilje. Želijo si povezovanje med člani tako formalno kot neformalno, z delom tako poslovno kot tudi prostovoljno. Želijo jesensko obnovo Dom-a obrtnikov, ki je bil zgrajen s prostovoljnim delom, ureditev zunanjosti in brežino potoka. Ogledali so si notranjost in zunanjost objekta. Po izmenjavi mnenj o MOS-u in AGRA 23, so dorekli še  strokovne ekskurzije v sekcijah. Strinjali so se, da je potrebno delo na novih članih, obveščanje članov o možnih ugodnostih in podpore na zbornici in mreženje med njimi.

Na koncu je podpredsednik Aleš Krančič predlagal, da se sejninam odpovedo in se konec leta odločijo za namen porabe.  Predlog so soglasno potrdili.

Ponovni sklic seje bo konec avgusta.