Maske – prijava na razpis za brezplačno dodelitev zaščitnih mask

Maske – prijava na razpis za brezplačno dodelitev zaščitnih mask

Objavljeno: 20 aprila, 2021Kategorije: Novice

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi razdelila še milijon brezplačnih zaščitnih mask. Poziv bo odprt do razdelitve vseh mask.  

Na poziv se lahko prijavijo vsa podjetja, torej tista, ki so maske prejela že v okviru prvega poziva novembra lani in

tista, ki so maske prejela v okviru obstoječega, drugega poziva (od januarja letos dalje). Posamezno podjetje je do

sedaj za vsakega zaposlenega prejelo 150 mask, po novem pa bodo podjetja lahko naenkrat prevzela do petkratno

število mask na zaposlenega, torej skupaj do 750 mask za vsakega zaposlenega. Maske bodo prijaviteljem, tako članom

kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. OZS je v imenu MGRT v okviru obeh

pozivov razdelila že nekaj manj kot 9 od skupno 10 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen

na spletni strani www.ozs.si/maske. Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo

oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno na tisti območni obrtno-podjetniški

zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani www.ozs.si/ooz.