• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Obvestilo: Slovenski podjetniški sklad

logo
Slovenski podjetniški sklad je v Ur. l. RS, št. 22/2013 z dne 15.3.2013 objavil Javni razpis - P1 2013 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

 
Pod VEČ si oglejte celoten razpis
Gre za razpis ki ga poznamo že več let, med člani je bilo zanj vedno precej zanimanja (glede na trenutno situacijo glede kreditiranja ne dvomim, da tudi zdaj ne bo), zato vas prosim, da novico posredujete čim več članom, za katere veste da so v fazi najemanja kreditov za investicije (ali da potrebujejo kredit za obratna sredstva). Razpis se od lanskega skorajda ne razlikuje - obrestna mera za najetje kredita je enaka kot lani in sicer: EURIBOR 6 mesečni + 1,95%.
 
Upravičeni stroški za najetje kredita so ponovno materialne investicije (tehnološka oprema, zemljišča, gradnja ali nakup objektov), nematerialne investicije (prenos tehnologij, nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) ter obratna sredstva (nakup materiala, blaga, financiranje storitev, promocij, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja, itd).
 
Roki za predložitev vlog so: 10.4.2013, 10.5.2013, 10.6.2013, 10.9.2013, 10.10.2013 in 10.11.2013 oziroma do porabe sredstev.
 
Celotno dokumentacijo razpisa lahko najdete na spletni strani SPS oz. TUKAJ.