• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Ključavničarstvo Robnik Franc s.p.

Robnik Franc s.p.

Predstavitev in zgodovina podjetja... Robnik Franc sem leta 1991 odprl ključavničarsko obratovalnico za brušenje in servisiranje tračnih žag. Sprva sem obrt opravljal v domači garaži, vendar je le-ta po dveh letih postala premajhna...
Celotno predstavitev si oglejte pod VEČ.

Leta 1995 sem zaradi povečanega obsega dela zaposlil delavca s strojno tehniško izobrazbo. Ker so se količine izdelanih in servisiranih listov tračnih žag neprestano povečevale je tudi najeta delavnica postala premajhna, sem v letu 2001 zgradil novo delavnico na naslovu Luče 43, v kateri delujemo še sedaj. Delavnica je locirana v neposredni bližini mojega bivališča, tako, da sem kupcem vseskozi na razpolago.

Proizvodni program obratovalnice je od ustanovitve naprej nespremenjen in obsega izdelavo in servisiranje listov tračnih žag (v nadaljevanju tračne žage). Pod izdelavo tračnih žag razumemo izdelavo listov tračne žage iz neskončnega ozobljenega traku, pod servisiranjem listov tračnih žag pa popravilo in brušenje le-teh.

Naši proizvodi in storitve so namenjeni lesno predelovalnim podjetjem, predvsem žagalnicam in decimirnicam lesa. Večinoma ta podjetja (razen največjih kot so: GG Postojna, Leskom, ...) nimajo lastne tehnologije za servisiranje in izdelavo rezil, zato te storitve prepuščajo specializiranim podjetjem, kakršno je tudi naše. Tudi največja podjetja, ki imajo svoje brusilne stroje, pa se poslužujejo t.i. outsourcinga izdelave rezil.

Bistvena lastnost tračnih žage je čas njene uporabe oziroma poenostavljeno: koliko kubičnih metrov lesa razreže žaga z enim listom brez brušenja. To je z ekonomskega vidika za lesno predelovalna podjetja pomembno, saj obrabljen list tračne žage poleg stroškov, ki so potrebni za brušenje, zahteva tudi prekinitev delovnega procesa, kar pomeni zmanjšanje efektivnega delovnega časa in s tem manjši prihodek. Poleg vzdržljivosti pa moramo z listom tračne žage dosegati raven rez in omogočati velike hitrosti razreza lesa.

Zato v obratovalnici vseskozi zasledujemo cilj izboljševanja kvalitete naših proizvodov in storitev ter uvajanja novih, boljših materialov. Zadnja bistvena novost je vodno brušenje, ki smo jo uvedli v preteklem letu z nakupom dveh strojev. Pri vodnem brušenju se zobovi tračne žage zelo natančno in gladko obdelajo, kar posledično vodi k bistveno daljši obstojnosti tračne žage.

Glavno vodilo naše obratovalnice od ustanovitve naprej je kvalitetna izdelava in servisiranje tračnih žag. V začetku nam je to, zaradi pomanjkanja izkušenj nekoliko slabše uspevalo, z leti pa smo predvsem z lastnim izobraževanjem in z mnogoštevilnimi razgovori z našimi kupci izkušnje in znanje pridobili.

Glavno oviro, da bi postali eden izmed najkvalitetnejših izdelovalcev in serviserjev Prelom v tehnologiji je predstavljalo preteklo leto, ko smo nabavili dva rabljena stroja, stroj za profilno in stroj za stransko brušenje, ki že spadata med tehnološko naprednejše in kvalitetnejše. Z njima dosegamo bistveno boljšo kvaliteto tračnih, poleg boljše kvalitete pa omogočata tudi veliko hitrejše čase obdelave.

Tračne žage vseskozi prilagajamo zahtevam kupcev. Zato smo z njimi v nenehnem stiku. Nenehen stik s kupci je tudi razlog, da večino izdelanih in servisiranih tračnih žag kupcem osebno dostavljamo oziroma prevzemamo od njih iztrošene. Ob dobavi oz. prevzemu se namreč s kupcem pogovorimo o predhodno dobavljenih tračnih žagah, morebitnih pomanjkljivostih in njihovih predlogih za izboljšanje. Rezultat takšnega, osebnega stika s kupcem je, da so vsi naši kupci zadovoljni z našimi tračnimi žagami in njihovim servisom.

Cene tračnih žag in njihovega servisiranja vedno določamo z dveh vidikov. Prvi vidik je lastna cena, ki mora biti ustrezno pokrita.

Drugi vidik pa je primerjava naših cen s konkurenco in sicer na način, da se cene za tračne žage oz. servis ne primerjajo direktno, ampak skozi njeno bistveno lastnost – njeno obstojnost oz. vzdržljivost. Poenostavljeno lahko rečemo, da se naše cene glede na konkurenco primerjajo skozi kupčev strošek tračne žage na kubični meter razrezanega lesa. Dlje kot naša žaga ostane na žagalnem stroju v primerjavi s konkurentovo, večja je lahko razlika v ceni med žagama v naš prid.

Delež stroškov poslovanja glede na celotni prihodek se je v preteklem letu glede na predhodnje leto znižal predvsem na račun nove tehnologije, ki poleg boljše kvalitete in posledično nekoliko višje cene naših tračnih žag in servisa, omogoča tudi krajše izdelavne čase in s tem manjši strošek dela na enoto.

Delež stroškov materiala pa se bistveno ni spremenil, saj so se nekateri materiali zaradi gibanj na svetovnih trgih podražili. Povečanje cen materiala smo nadomeščali z večjo učinkovitostjo, v kolikor pa se bodo le-ti še nadalje dražili, pa bomo primorani primerno prilagoditi tudi cene naših tračnih žag in servisa le-teh.

stroj za brušenje
brušenje brušenje
brušenje