• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

logo
Obveščamo vas, da je Javna agencija SPIRIT v Uradnem listu RS, št. 38/2013 z dne 3.5.2013 (Ob-2487/13, stran, 1477) objavljen javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«.

Rok za oddajo vlog je 30.5.2013 do 13.00 ure.
 
Pod VEČ si oglejte celoten razpis.

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

3. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 700.000,00 EUR. Obseg sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR na upravičenca.

4. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.

5. Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
- stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini
- stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora
- stroški upravljanja razstavnega prostora.


Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Razpis je objavljen tudi na spletni strani:  http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=162&l=sl