• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Računalniški programi in elektronske naprave za blagajne

OOZ Mozirje
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) oz. njegova sprememba, ki se je začela uporabljati s 1.1.2013 (ZDavP-2F, Ur. list RS št. 94/2012, z dne 10.12.2012) predpisuje in določa lastnosti in način delovanja računalniških programov in elektronskih naprav, ki se uporabljajo za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju.
Celoten prispevek si poglejte pod VEČ.
 
 

 

To je opredeljeno v novem 8. in 9. odstavku 38. člena ZDAVP-2, kjer je predpisano, da Zavezanec za davek (samostojni podjetnik posameznik ali posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali pravna oseba) ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča kakršno 
koli spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh njihovih sprememb.
 
Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema ne sme zavezancem za davek 
zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki omogoča kakršno koli spreminjanje katerega koli zapisa, 
shranjenega v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju,  brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.
 
Globe za kršitev določil o uporabi oz. omogočanju uporabe računalniških programov, ki niso skladni z zahtevami 8. in 9. odstavka 38. člena ZDavP-2 so od 3.000 € do 250.000 € 
(398.a člen - posebno hudi davčni prekrški pri elektronski obdelavi podatkov).
 
Ponudniki računalniških programov morajo svojim strankam  (zavezancem za davek)  zagotoviti takšen program, ki bo skladen z zahtevami 38. člena ZDavP-2 in ne bo omogočal spreminjanja podatkov oz. zapisov brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.
 
Stroške uskladitve računalniških programov in informacijskih sistemov, da bodo izpolnjevali zahteve ZDavP-2, praviloma nosijo proizvajalci oz. dobavitelji te opreme 
 
Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtev za določene računalniške programe in elektronske naprave ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu (Pravilnik), katerega mora sprejeti pristojen minister za finance in v katerem bodo podrobneje predpisane zahteve za računalniške programe za izvajanje osmega in devetega odstavka 38. Člena ZDAVP-2, sicer še ni sprejet je pa na spletni strani DURS-a objavljena informacija, da bo Pravilnik objavljen v Uradnem listu RS v petek, 26.4.2013, veljati pa naj bi začel s 1.7.2013.
 
 
Informacija DURS-a