• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Odprt je Javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada P4

Podjetniški sklad Odprt je Javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada P4 - Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 – 2014. Rok za predložitev vlog je 5.9.2013
 
Celoten razpis si poglejte pod VEČ.
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja.
 
Upravičeni stroški so stroški:
materialnih investicij in sicer stroški:
 V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces (to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja), ki se smatrajo kot upravičen strošek, v kolikor so stroški transporta in montaže strojev/opreme v tehnološki proces sestavni del računa nakupa strojev/opreme (ne glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne) in v kolikor transport  in montažo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta in montaže strojev/opreme v tehnološki proces so tudi upravičeni, če so prikazani na ločenem računu, če transport in montažo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.
 
 Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja (glejte razpis). Za naše člane, ki so po večni mikro podjetja, je višina sofinanciranja do 50,00% upravičenih stroškov za sofinanciranje (pogoji):  
 Do sofinanciranja so upravičene samo začetne investicije. Nadomestne investicije niso upravičene do sofinanciranja.
 
Rok za predložitev vlog je 5.9.2013 !!!
 
Celotno razpisno dokumentacijo in vse podrobnosti najdete na spletnih straneh SPS: