• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

6. razvojna konferenca lesarjev

OOZ Mozirje
Vseslovensko srečanje lesne panoge
 
bo v sredo, 11.septembra 2013, ob 12.uri
pridite v Dom kulture Nazarje (velika dvorana), Savinjska cesta 2
 
Program konference si poglejte pod VEČ.
PROGRAM KONFERENCE
 
 
12:00 Pozdrav udeležencem
      Majda Podkrižnik, županja Občine Nazarje
 
Uvodna govora na temo uspešne prihodnosti slovenskega lesarstva
      mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje 
      mag. Stanko Stepišnik, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 
Referati
 
Poročilo o izvajanju akcijskega načrta Les je lep
      mag. Robert Režonja, vodja Sektorja za gozdarstvo v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
 
Pogoji za prestrukturiranje lesnopredelovalne panoge
     Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS
 
Pogoji obratovanja lesarskih obratov
     Mitja Bolčič, predsednik Sekcije lesnih strok pri OZS
 
Predlogi za dvig konkurenčnosti lesarske panoge
     Alojz Selišnik, predstavnik Sekcije lesnih strok pri OZS
 
Kako z izobraževanjem do dobrih kadrov v lesarstvu
     Aleš Hus, ravnatelj Srednje lesarske šole Maribor
 
Razprava in oblikovanje pobud ter predlogov za izboljšanje stanja v panogi
 
14:15 Pogostitev in mreženje, možnost ogleda razstave