• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Vabilo na zbor prevoznikov

OZS
Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije in Avtoprevozniška zbornica vas vabijo, da se v petek 25. oktobra 2013 ob 11 uri... celotno vsebino si preberite pod VEČ.
Udeležite zbora prevoznikov, ki bo v veliki sejni dvorani Obrtno-podjetniške zbornice 
 
Slovenije, Celovška c.69 v Ljubljani.
 
 
Na zboru bodo posredovane informacije v zvezi z aktualnimi zadevami, ki so se dogajale od aprilskega zbora prevoznikov in v katerih so predstavniki Vlade Republike Slovenije ter slovenskih cestnih prevoznikov reševali problematiko subvencij, cestnin, trošarin, ekoloških taks, sprememb prometne zakonodaje, fleksibilnega zaposlovanja voznikov in omejevanja nelojalne konkurence med prevozniki, omejevanja tovornega prometa na cestah, spodbud in kreditov za najbolj ekološka vozila ter izgradnje malih logističnih centrov.
 
Prosimo, da se zbora prevoznikov udeležite. 
 
Lep pozdrav.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Sekcija za promet
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet
 
Avtoprevozniška zbornica