• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Objavljena sta razpisa Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad
a)  P1 TIP 2013 – Garancije sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte in
b)  P1 2013 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.
Več o razpisih pod VEČ.
ad. a)  Razpis P1 TIP 2013 je odprt do 5. 12. 2013 oz. do porabe sredstev. Okvirna višina sofinanciranja namenjenega za javni razpis je 1.500.000,00 EUR.
Razpis P1 TIP 2013 je namenjen podjetjem:
·         z novimi investicijami, ki zagotavljajo izredno hitro rast podjetja,
 
·         ki ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
 
·         ki oblikujejo nova delovna mesta,
 
·         ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme,
 
·         ki krepijo razvojno tehnološke in inovacijske rešitve,
 
·         ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja.
 
Celoten razpis na voljo: http://www.podjetniskisklad.si/76/2013/p1-tip-2013-garancije-sklada-za-bancne-kredite-za-tehnolosko-inovativne-projekte.html
 
 
ad. b)  Razpis P1 2013 je podaljšan do 10. 11. 2013. Okvirna višina sofinanciranja namenjenega za javni razpis se je povečala iz 27.000.000 EUR na 37.000.000 EUR.
Razpis P1 2013 je namenjen podjetjem:
·         ki postopoma rastejo,
 
·         ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
 
·         ustvarjajo nova delovna mesta,
 
 
Celoten razpis je na voljo: http://www.podjetniskisklad.si/69/2013/p1-2013-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere.html