• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Program za spodbujanje razvoja

SPIRIT Slovenija
Javna agencija SPIRIT je objavila Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 - RNP 2013«
Pod več si preberite celoten prispevek.
Rok prijave: Prispetje prijav: 25. 11. 2013, 6.12. 2013 in 16.12.2013 do 10.00 ure. V primeru nerazdeljenih sredstev dodatni roki.
 
Predmet javnega povabila:
Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava posameznega razvojno raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z namenom ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.
 
Ciljne skupine:
 
Dodatne informacije:
 
Vprašanja, povezana s tolmačenjem pojasnil za izpolnjevanje obrazcev razpisne dokumentacije javnega povabila RNP 2013 lahko zastavite na elektronski naslov: RNP2013@spiritslovenia.si. SPIRIT Slovenija, javna agencija bo pojasnila v zvezi razpisno dokumentacijo ažurno objavljala na tej spletni strani (v dokumentu vpašanja in odgovori).
 
Razpis in več informacij najdete TUKAJ.