• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

e- izobraževanja

e izobraževanja
Za naše člane objavljamo (za enkrat) brezplačna e-izobraževanja na naši posebni spletni strani http://ozs.mitv.si/
Celoten članek si preberite pod VEČ.
 
-          O področni zakonodaji varstva okolja ter kakšne so obveznosti povzročiteljev odpadkov predava mag. Katarina Železnik Logar 
 
-          Optimiziranje nepremičnin v smislu novega Zakona o davku na nepremičnine, predava Božena Macarol
 
-          Energetski zakon, mag. Hinko Šolinc, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 
-          Finančne spodbude za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije, Tadeja Kovačič, EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad