• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Prijava zahtevka

OZS
ZA POVRAČILO STROŠKOV UPORABE AGREGATOV DO 21. MARCA 
Celoten članek si preberite pod VEČ.
Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MZIP) so na podlagi 10. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014,  pripravili obrazce, ki bodo oškodovancem omogočili prijavo zahtevka za povračilo škode uporaba agregatov v času trajanja posledic žleda.
 
Izpolnjene obrazce lahko na ministrstvo oškodovanci oddajo do 21. marca 2014, na e-naslov: mzip.energija@gov.si    
 
oz. z dokazili na naslov: 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Langusova 4,
1000 Ljubljana.
 
Za prijavo zahtevkov so pripravljeni trije obrazci:
-        Obrazec 1: za agregate, priključene individualno pri odjemalcih,  tako da števci električne energije na merilnem mestu ne beležijo porabljene energije
-        Obrazec 2: za lastne ali najete agregate distribucijskih podjetij
-        Obrazec 3: za agregate, ki niso v lasti ali najemu distribucijskih podjetij, in so jih distribucijska podjetja priključila na omrežje.
 
Kontaktni osebi na MZIP sta:
Urban Prelog (tel: 01 478 7462, urban.prelog@gov.si) in
Jasna Avbelj-Hamzič (tel: o1 478 7488, jasna.avbelj-hamzic@gov.si)
 
Obrazci so objavljeni tudi na spletni strani OZS (klikni na podčrtano povezavo)

http://www.ozs.si/Ozbornici/Zastopanjeinzakonodaja/Aktualno/Podrobnostnovice/tabid/1366/ArticleId/2953/Default.aspx