• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Volilna skupščina sekcij in kandidati za člane Upravnega odbora sekcij pri OZS

OOZ Mozirje
Spoštovani člani OOZ Mozirje!
 
Skupščina OZS je na svoji 17. redni seji dne 11. 3. 2014 sprejela Sklep o razpisu volitev v organe OZS za mandatno obdobje od leta 2014 – 2018.
 
Celoten prispevek si preberite pod VEČ.
Volilna skupščino sekcij in kandidati za člane Upravnega odbora sekcij:
 
Predstavnike oziroma kandidate Območnih obrtno - podjetniških zbornic v gornjih organih sekcij pri OZS  je potrebno oddati najkasneje do 31. 3.2014 skladnu razpisu volitev s strani OZS.
 
V skladu s pojasnili OZS, imajo, po sedaj veljavnem statutu OZS, sekcije volilno skupščino, ki se sestane na svoji seji izključno in le enkrat, to je za potrebe izvolitve članov upravnega odbora sekcije. Upravni odbor sekcije pa nato izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora je po svoji funkciji tudi predsednik sekcije.
 
V primeru, da želite sodelovati pri volitvah sekcij pri OZS prosim pošljite predloge in kandidature na sedež OOZ Mozirje najpozneje do petka 28.3.2014.
 
Spisek sekcij, ki delujejo pri OZS so: