• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Ne prezrite novosti na področju gostinstva in turizma

Označevanje alergenov v skladu z novo uredbo in aktivnosti sekcije  - stopi v veljavo 13.12.2014
Objavljen nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti – v veljavi od 12.4.2014
 
Celoten članek si preberite pod VEČ.
1.       Označevanje alergenov v skladu z novo uredbo in aktivnosti sekcije 
 
V Uradnem listu je bila objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EC) 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (v nadaljevanju uredba), ki določa izvajanje uradnega nadzora in kazenske določbe. Uredba (EC) 1169/2011 sicer ureja področje splošnega označevanja živil. Uredba prinaša za nosilce živilskih dejavnosti kar nekaj novosti. Uredba v delu, ki se nanaša na obrate javne prehrane, stopi v veljavo 13.12.2014.
 
Sekcija za gostinstvo in turizem je na Upravo RS za varno, hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR ) pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje zaprosila za dodatna pojasnila glede označevanja alergenov v živilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane. Sekcija je hkrati opozorila na neizvedljivost označevanja alergenov v praksi pri gostincih in na morebitne velike dodatne administrativne in finančne obveznosti.
 
Ko nam bo UVHVVR  posredovala natančna navodila in pojasnila, kako izvajati določila uredbe v praksi bomo o tem obvestili tudi vse člane Sekcije za gostinstvo in turizem. Ta uredba povzema  uredba evropske komisije 1169/2011, ki velja za vse države članice EU. V kolikor bodo določila uredbe veljala za vse gostince, se bo sekcija zavzemala, da bo uveljavitev uredbe decembra 2014, čim bolj enostavno za naše člane sekcije.
 
2.       Objavljen nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti – v veljavi od 12.4.2014
 
28.3.2014 v Uradnem listu RS 21/2014 objavljen Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki začne veljati 12.4.2014 (v nadaljevanju pravilnik).
Za uskladitev minimalnih tehničnih pogojev in pogojev glede storitev z določbami pravilnika imajo vsi, ki opravljajo gostinsko dejavnost šestmesečni rok, saj pravilnik ne prinaša nobenih novih zahtev, ki bi terjale gradbene posege. Zaradi velikega števila sicer manjših sprememb in dopolnitev je ministrstvo pripravilo predlog novega pravilnika, ki pa ohranja strukturo veljavnega. Sekcija je v lanskem letu sodelovala pri pripravi pripomb in dopolnitev, velika večina pripomb je bila upoštevana.
Pri pripravi predloga novega pravilnika si je ministrstvo prizadevalo za črtanje čim večjega števila tistih pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki po nepotrebnem obremenjujejo izvajalce dejavnosti, z vidika varstva potrošnika pa niso nujni za doseganje pričakovane minimalne ravni storitev. Poleg tega je pravilnika nadgrajen z vrsto novosti, ki jih terjajo razvoj in strokovna spoznanja na področju dejavnosti.
 
Naj vas opozorimo predvsem na naslednje pomembnejše novosti: