• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Mozaik podjetnih

Imetniki kartice Mozaik podjetnih, lahko od danes dalje po novem uveljavijo do 10-odstotni popust pri nakupu električne energije in do 6-odstotni popust pri nakupu zemeljskega plina.
Celoten članek si preberite pod VEČ.
Imetniki kartice Mozaik podjetnih, lahko od danes dalje po novem uveljavijo do 10-odstotni popust pri nakupu električne energije in do 6-odstotni popust pri nakupu zemeljskega plina.
Celoten članek si preberite pod VEČ.
 
Višina popusta je odvisna od časa vezave (12 in 24 mesecev) ter priključne moči (3 razredi).
 
Popust lahko koristijo vsi novi in obstoječi naročniki Elektra energije. Člani lahko ob tem uveljavijo popust za eno ali več merilnih mest (poslovni odjem in gospodinjstva). Pogoj za uveljavitev popusta je aktivno članstvo v OZS.
 
Ker so bili tovrstni prehodi med ponudniki električne energije v preteklosti velikokrat težavni, smo v ta namen skupaj s partnerjem Elektro energijo pripravili spletno stran namenjeno članom OZS http://www.zanesljivo.si/ozs. Ta članu omogoča, da na enostaven način preveri ugodno ponudbo in kar se da hitro uredi prehod na novega ponudnika. Za to potrebuje le člansko številko, ki je navedena na kartici Mozaik podjetnih.
 
Za več informacij in naročila so vam na voljo na brezplačni številki 080 28 08 ali kontaktnem e-naslovu: prodaja@elektro-energija.si
 
PREVERITE PRIHRANEK
 
Še nekaj dejstev, ki jih ne smemo prezreti pri menjavi električnega ponudnika:
 
ALI STE VEDELI?
Novi Energetski zakon (Uradni list RS št. 17 z dne 7. 3. 2014) določa, da lahko zaradi menjave dobavitelja odjemalci s priključno močjo do 41 kW od pogodbe o dobavi električne energije odstopijo brez odpovednega roka, brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila iz naslova odstopa od pogodbe pred določenim rokom,  če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe.