• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Državni zbor sprejel novelo zakona o matični evidenci

Državni zbor sprejel novelo zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, po kateri se upokojencem, ki še vedno opravljajo določeno dejavnost, prehodno obdobje za uskladitev statusa zavarovanca podaljšuje še za eno leto, torej do konca 2015.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
OZS obenem ponovno poziva, da se problematiko upokojenih obrtnikov čim prej sistemsko uredi.
 
OZS je prva opozorila na problematiko upokojevanja samostojnih podjetnikov, zato je z odločitvijo Državnega zbora izjemno zadovoljna. Vendar pa je treba v tem prehodnem obdobju najti sistemsko rešitev, kar je bila tudi zaveza Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 
Cilj prizadevanj OZS za podaljšanje prehodnega obdobja je bil predvsem v tem, da se v dodatnem prehodnem obdobju pristojno ministrstvo seznani z vsemi argumenti, ki narekujejo ustrezno sistemsko ureditev statusa upokojencev, ki so hkrati samozaposlene osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost (s.p.-ji, zasebni zdravstveni in športni delavci, detektivi…).
 
»Zakonodaja mora podjetniku omogočiti uživanje celotne pokojnine, kljub temu, da sočasno opravlja tudi svojo samostojno dejavnost. Večina primerljivih držav EU ne pogojuje zapiranja dejavnosti za pridobitev polne pokojnine, ampak upokojence celo spodbuja k aktivnosti v pozni starosti,« še dodaja predsednik OZS Branko Meh.