• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Seminar

OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PRI IZVEDBI IN DOKUMENTIRANJU DEL NA GRADBIŠČIH
dne 25. 3. 2015 ob 13.15 do 16.30, na OZS v Ljubljani, Celovška 71.
 
Celotno vsebino si preberite pod VEČ.
Najava in program seminarja:
 
Na področju gradbenih proizvodov je bila lani spremenjena zakonodaja v zvezi s trženjem teh proizvodov, prav tako so bili izdani novi standardi za določene proizvode, ki opredeljujejo ugotavljanje lastnosti gradbenih proizvodov, način označevanja gradbenih proizvodov in ustreznega opremljanja z dokumentacijo.
 
Vloge in naloge različnih soudeležencev pri graditvi objektov in zaključnih delih v gradbeništvu so različne. Z njimi je povezano ustrezno ravnanje in posredovanja listin in dokumentov kot podporo uspešni izvedbi tehničnega prevzema objekta. Prav tako so različne odgovornosti za izvedbo in ravnanje v primeru napak. Razjasnjeno bo tudi, kako ravnati v primeru novogradnje ali vgradnje novih proizvodov ter kako v primeru vzdrževanja in adaptacij.
 
Organizator: Sekcija gradbincev, Sekcija kleparjev krovcev, Sekcija instalaterjev-energetikov
 
Datum in lokacija: 25. 3. 2015, ob 13.15 do 16.30, na OZS v Ljubljani, Celovška 71
 
Predavatelj: mag. Emilija Bratož, evropski ekspert za tehnično zakonodajo in standarde
 
Kotizacija: za člane OZS brezplačno, za ostale 98,00 eur (ddv vključen).
 
Več si lahko preberete na spletni povezavi: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx , kjer lahko tudi izvedete OBVEZNO elektronsko prijavo:
elektronska prijava na : http://ozs.force.com/dogodki/dogodekPrijavnica?id=a0Nb000000E52wxEAB
Prijavi se vsak udeleženec posebej.
 
PROGRAM:
 
13.15 - 13.30 Registracija                           
 
13.30 - 14.00 Novosti v zakonodaji graditve objektov, vzdrževalnih del in vgradnje proizvodov
                    Veljavni predpisi za graditev objektov (novosti pri določitvi zahtevnosti objektov)
                    Novosti iz Uredbe EU 305/2011 o enotnem okviru trženja gradbenih proizvodov
                    Novosti v Zakonu o gradbenih proizvodih ZGPro-1
                    Predpisi, ki veljajo za proizvode, materiale, rezervne in nadomestne dele, popravila
 
14.00 - 14.45 Zahteve za posamezne udeležence pri graditvi in posredovanju gradbenih proizvodov na trg in v vgradnjo
                    Obveznosti in dokumentacija, ki jo mora zagotoviti projektant
                    Pregled poglavitnih zahtev za posamezne sodelujoče v tržni verigi
                    Obveznosti in dokumentacija, ki jo zagotovi proizvajalec gradbenih proizvodov
                    Zahteve za izvedbo del in dokumentacija, ki jo zagotovi monter/instalater
                    Izjeme in poenostavitve, opustitve 
 
14.45 - 15.0 Odmor
 
15.00 - 15.30 Predstavitev dokumentov, dokazil, izjav posameznih udeležencev (za gradbeni dnevnik, tehnični pregled objekta)
                    Listine, kdo je odgovoren za izdajo in komu
                    Primeri in način izročanja
                    Obrazci, vsebina
                    Primeri možnih opustitev, kako ravnati pri vzdrževanju
 
15.30 - 16.00 Odgovornosti pri graditvi in vzdrževanju objektov
                    Odgovornosti projektanta
                    Odgovornosti izvajalca
                    Odgovornosti nadzornika
                    Odškodninska odgovornost
 
16.00 - 16.30 Vprašanja in odgovori
                    Primeri, vprašanja, odgovori
 
VABLJENI!