• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Izvoljen predsednik OOZ Mozirje je g. Janez Kaker

  Na volitvah za mandatnem obdobju 2015 – 2019 v OOZ Mozirje je bil za predsednika zbornice OOZ Mozirje izvoljen dosedanji predsednik Janez Kaker.
Za nami je volilna skupščina OOZ Mozirje za mandatno obdobje 2015 - 2019, na kateri so mi poslanke in poslanci Skupščine zaupali nov mandat za vodenje naše zbornice.
 
Za nami je pomembno obdobje za delovanje obrtno-podjetniškega zborničnega sistema 2011-2015, saj je omenjeno obdobje najbolj zaznamovala še kar trajajoča kriza v Sloveniji in v letu 2013 sprejet nov obrtni zakon, ki je prinesel z uzakonitvijo prostovoljnega članstva v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu velike spremembe. 
Obrtno-podjetniški zbornični sistem se vztrajno bori z vsemi vladami za izboljšanje pogojev poslovanja, saj Slovenija in njeno gospodarstvo postaja čedalje manj konkurenčna. V obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu vztrajamo na svojem stališču, da le z močnim gospodarstvom lahko povlečemo Slovenijo iz krize. Tako smo se veliko ukvarjali s težavami naših članov, ki so povezane s finančno in gospodarsko krizo in sprejemanjem nove zakonodaje na najrazličnejših področjih. 
Čeprav krizi pri veliki večini naših članov še ni videti konca, želimo delovati razumno, razvojno in s pogledom v prihodnost. Žal dogajanja v politiki ne vlivajo pretiranega optimizma. Plačilna nedisciplina, siva ekonomija, davčni predpisi, pokojninska reforma, delovno-pravni predpisi ipd. bodo v prihajajočem mandatu naša prioriteta.
 
V letu 2013 smo pripravili tudi veliko gospodarskih razvojnih projektov z raznih področij kot Razvojno promocijski center lesarstva, projekti za prehrano ipd. za Zgornje Savinjsko dolino za obdobje 2014 -2020 z in za naše člane in jih prijavili na Regionalno agencijo savinjske regije za prednostne razvojne projekte v okviru državnega oblikovanja razvojnih projektov, katero je namenjeno aktivni pripravi črpanja sredstev Evropske unije za omenjeno obdobje. Aktivnosti na teh projektih še trajajo, saj v okviru regije in države ti postopki oblikovanja razvojnih projektov še niso končani. Namen teh projektov je, da bi v prihodnosti v regijo pripeljali nova delovna mesta, zagotovili trajnostno rast in zagotavljali druge razvojne učinke.
 
Na spremenjene pogoje delovanja, ki ga je prinesel nov obrtni zakon, smo se v OOZ Mozirje začeli pripravljati že v letu 2012, tako da lahko ob sedanjem stabilnem finančnem stanju OOZ Mozirje z optimizmom gledamo naprej. Tako želimo tudi v novem mandatu članom še naprej nuditi, ob storitvah v skladu s predpisi (zastopanje, informiranje, svetovanje idr.), tudi aktivnosti, kot so zgoraj omenjeni razvojni projekti. Prav tako bomo še naprej aktivno sodelovali z ostalimi subjekti, ki so pomembni  za delovanje obrtnikov in podjetnikov.  Odprti bomo za pobude  in iniciativo članstva. Ves čas poskušamo čim več mladih pritegniti k delu v organih zbornice, da bodo nadaljevali tradicijo in potrebo stanovskega združevanja v okviru OOZ Mozirje. 
 
 
Predsednik OOZ Mozirje
Janez Kaker