• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM Savinjske regije

RAZVOJNI PROJEKTI - ZSD (2014-2020)
 
Pod okriljem OOZ oziroma njenih sekcij in s pomočjo koordinacije Sveta za razvoj pri OOZ smo člani OOZ pripravili predlog 17 kompleksnih projektov, združenih v 5 programskih skupin. S projekti kandidiramo za sofinanciranje v okviru RRP Savinjske regije v obdobju 2014-2020. Vsi projekti sodijo v skupino t.i. sektorskih (strukturnih) vsebin.
 
 

RRP ZSD 2014 - 2020