• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2015/2016

Razpis objavljen 22.7.2015 je za štipendije za deficitarne poklice - namenjeno dijakom, ki se izobražujejo za poklice, ki so v Politiki štipendiranja opredeljeni kot deficitarni, torej kot poklici, za katere je na trgu dela zaznati razkorak med ponudbo in povpraševanjem.

Razpis je objavljen na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20152016-194-jr/ Rok prijave: od 24. 8. 2015 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2015