• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Javni razpis

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavi javni razpis Sklada za projekte s področja obdelave ter predelave lesa.
Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad v petek, 11. 9.
2015, v Uradnem listu št. 65/2015, objavil Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov obdelave ter predelave lesa.
Roka prijave sta dva, in sicer 12. 10. 2015 ter 12. 11. 2015.
 
Javni razpis nudi ugodna posojila s (trimesečnim) Euribor-jem ter pribitkom od 0,80 % do 1,20 % letno (SKLOP 1) oz. referenčno obrestno mero za državne pomoči ter pribitkom od 0,10 % do 0,50 % letno (SKLOP 2), ročnostjo vračila do 15 let ter možnostjo koriščenja 2-letnega moratorija.
 
Več informacij pridobite na spletni strani Sklada (http://www.regionalnisklad.si/novice-in-obvestila/dva-nova-javna-razpisa/2 )
 
Slovenski regionalno razvojni sklad
 
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Slovenija / Slovenia
 
e-mail:info@regionalnisklad.si
www.regionalnisklad.si
tel: 00 386 1 83 61 953, fax: 00 386 1 83 61 956