• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Strokovno srečanje članov Sekcije lesnih strok, v petek 2. oktobra 2015 na Vranskem

Sekcija lesnih strok tudi to leto pripravlja že tradicionalno strokovno srečanje članov, ki bo v petek 2. oktobra 2015, z uradnim pričetkom ob 12 uri na že znani in prijetni lokaciji Ribnik pri Lisjaku, Miklavž pri Taboru 12, 3304 Tabor.
Osrednja tema letošnjega srečanja je predstavitev spletnega Priročnika za opravljanje lesarske dejavnosti.

Lesarska dejavnost je z vidika številnih zakonodajnih zahtev in predpisov ena izmed bolj obremenjenih in zahtevnih panog, kar zahteva dobro poznavanje in upoštevanje predpisov iz področja Varnosti in zdravja pri delu, Varstva okolja, Varstva pred požarom, Certificiranje … Žal je prevelika množica predpisov, ki se nenehno spreminjajo, s katerimi se vam obrtnikom in podjetnikom nalagajo vedno nove obveznosti. Ne malokdaj so predpisi nejasni, zaradi česar imate obrtniki in podjetniki številne težave pri njihovem razumevanju in uporabi. In prav to je bilo glavno vodilo pri pripravi spletnega priročnika, da nejasne in nerazumljive predpise približamo vam, pripravimo povzetke obveznosti ter praktične primere obrazcev, načrtov…, ki bi vam bistveno olajšalo delo. Prav tako smo številne zakonodajne zahteve iz različnih področij zbrali na enem mestu, sama oblika (spletna) pa omogoča hitro iskanje.

Spletni priročnik je za člane dostopen na spletni strani OZS, Sekcija lesnih strok ali na povezavi prirocnik.lesarji.si, za vstop potrebujete geslo, ki je enak geslu s katerim dostopate na spletne strani OZS (nazadnje ste ga prejeli v začetku septembra na računu za članarino OZS za mesec avgusti, spodaj pod žigom).

Naj vas regresni zahtevek za poškodbo pri delu ne preseneti - kako ukrepati ob prejemu zahtevka za plačilo stroškov zdravljenja v primeru delovne nezgode vam bo predstavljeno na srečanju. Dolžnost delodajalca je, da zagotavlja varnost in zdravje na delovnih mestih tako, da izvaja ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nevarnosti ter sprejema druge tehnične in organizacijske ukrepe za varno delo, vse z namenom, da se verjetnost poškodbe zmanjša na minimum. Ne glede na to, se poškodbe dogajajo in Zavod za zdravstveno zavarovanje želi preko regresnih zahtevkov doseči povrnitev stroškov zdravljenja, le ti pa lahko hitro presegajo 10.000 EUR in navzgor niso omejeni. Vsaka poškodba še ne pomeni, da bomo regresni zahtevek tudi prejeli, je pa ključnega pomena, kako tak dogodek analiziramo. Kako torej ravnati, če do poškodbe pride?Katera dokazila so pomembna? Ali ob prejemu regresnega zahtevka pristati na prostovoljno poravnavo stroškov ali tvegati, da se zavod morda odloči za tožbo? Vse to in še več boste izvedeli na srečanju.

Blagovna znamka v lesarstvu – Da ali NE? Ste kdaj na cesti videli avto, ki je bil brez znamke? Imate doma gospodinjski aparat, ki nima imena? Bi znali povedati prijatelju, v kateri trgovini ste kupili kruh, če bi ta ne bila primerno označena? Ste že slišali za znamko LESOTEKA? V Sloveniji imamo in smo imeli nekaj velikih lesarskih industrijskih in obrtniških blagovnih znamk: Meblo, Marles, Lipa, Svea, Jelovica, Stilles, Alples, Kerin-Povirk, Erjavec, Ambienta, Akron …

 

Predstavili vam bomo pomen vrednosti, ki jo znamka doda izdelkom in storitvam. Gre za dodano vrednost, ki se izraža v pripravljenosti kupcev, da plačajo za izdelek več kot bi sicer. Na nekaj praktičnih primerih boste tudi spoznali, kako pomembno vlogo igra blagovna znamka v lesarstvu in spoznali kaj morate storiti, da bi s pomočjo uveljavljene blagovne znamke iz vaših prizadevanj in truda iztržili več!

Za konec bi želeli skupaj z vami proučiti možnosti racionalizacije nabavne verige v lesni branži. Želeli bi slišati vaše mnenj, predloge in ne nazadnje interes in potrebe po združevanju, z namenom doseganja boljših pogojev poslovanja in boljše plačilne pogoje v nabavni verigi.

 

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA

 

Predviden zaključek je ob 17:15 uri na kar sledi druženje ob pogostitvi, izmenjava mnenj in druženje s sponzorji!

Udeležba na strokovnem srečanju je za člane OZS s poravnano članarino brezplačna, kar gre prav posebna zahvala našim sponzorjem:

 

AVTO TRIGLAV d.o.o. Ljubljana 
BUREAU VERITAS d.o.o.
BRUMAT VRTOJBA d.o.o.
HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. 
IVD Maribor 
JELES d.o.o.
LESOPRODUKT trgovsko in posredniško podjetje d.o.o. 
ROTHOBLASS srl.
SPEKTER d.o.o.
TKK d.o.o. Srpenica

Za nečlane OZS je kotizacija v višini 45 EUR z DDV/udeleženca in jo je potrebno poravnati pred pričetkom srečanja natransakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije transakcijski račun 02013-0253606416 račun NLB d.d., sklic 200016.

Naprošamo vas, da zaradi same organizacije srečanja, izpolnite Spletno prijavo na dogodek!


Prijavite se lahko tudi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljite na naslov Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija lesnih strok, Celovška 71 ali na e-mail: iris.brkovic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373 najpozneje do srede 30.09.2015.

V upanju, da smo izbrali za vas zanimive teme in da vam bodo pridobljene informacije prišle prav na vaši poslovni poti.