• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Dan za zdravje zaposlenih

Projekt »Obvladovanje kostno - mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih«
Dan za zdravje na vaši OOZ

V projektu Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih sodeluje OZS kot glavni nosilec projekta in vseh 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic kot partnerji in izvajalci projekta. 15. marec - brezplačni promocijski dogodki na OOZ.

Projekt se osredotoča na dve ključni zdravstveni problematiki, ki zaznamujeta zaposlene v obrtnih dejavnostih. To sta kostno-mišične bolezni in poškodbe pri delu. Statistični podatki kažejo, da v Evropski uniji vsakih nekaj minut nekdo umre iz vzrokov, povezanih z delom. Poleg tega se na delovnem mestu vsako leto poškoduje na sto tisoče delavcev, drugi pa so zaradi stresa, preobremenjenosti z delom, kostno-mišičnih obolenj ali drugih težav, povezanih z delom, odsotni z dela (vir: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2010). Veliko teh stanj bi lahko preprečili oziroma omilili, zato se cilji tega projekta nanašajo tudi na razširjanje promocije in dobre prakse za zmanjševanje poškodb pri delu ter zmanjševanje števila kostno-mišičnih obolenj.

Kostno-mišične bolezni
Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so kostno-mišične bolezni v Sloveniji glavni vzrok za nastanek delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši vzrok zaradi katerega slovenski delavci odhajajo v bolniški stalež. Zaradi neugodne demografske slike, staranja delovne sile in stalnega podaljševanja delovne dobe, je nujno, da se ukrepa na mestih, kjer ta stanja lahko nastanejo, tam kjer prihaja do okvar zdravja.
Skozi projektne aktivnosti želimo ljudi usposobiti ter s pomočjo teh ukrepov dolgoročno vplivati na zmanjšanje nastajanja delovne invalidnosti ter na zmanjšanje bolniškega staleža.
Do največjega nastanka poškodb kostno-mišičnega sistema pride zaradi ročnega premeščanja bremen (dvigovanj, prenašanja, potiskanja, nošenja oz. premikanja bremen, držanja), zaradi ponavljajočih se gibov pri delu v mrazu ali vročini. Po nekaterih najnovejših študijah med razloge za nastanek kostno-mišičnih obolenj uvrščajo celo stres, pa tudi hiter ritem dela, hrup in vibracije.

Poškodbe pri delu
Poškodbe pri delu so resen problem ne le v Sloveniji, ampak tudi v državah Evropske unije. Ne kažejo se le v začasni nesposobnosti za delo, nastanku invalidnosti ali celo smrti, temveč tudi v neposrednih izgubah za podjetje, kot so ustavitev proizvodnje, izpad dela proizvodnje in plačevanje nadomestil za bolniško odsotnost.
Poškodbe pri delu so ogledalo uspešnosti izvajanja obstoječih programov varnosti in zdravja pri delu, kajti veliko poškodb nastane zaradi pomanjkanja ali zaradi slabe varnostne kulture.  Primerno varnostno kulturo je možno privzgojiti s sistematičnim načinom dela, s pravilnim varnostnim vzgajanjem in vzpostavitvijo ustreznega nadzora, tako na ravni podjetja kot na ravni države. Manj nezgod pomeni manj bolniškega dopusta, posledica tega pa so nižji stroški in manj motenj delovnega procesa. Delodajalcem so poleg tega prihranjeni stroški zaposlovanja in usposabljanja novega osebja, znižajo pa se tudi stroški zaradi predčasnih upokojitev in zavarovalniških izplačil.
Zaradi tega je nujno ukrepanje na mestih, kjer ta stanja lahko nastanejo in mestih, kjer prihaja do najpogostejših okvar zdravja.

Dan za zdravje – 15. marec
Na vaši območni OOZ lahko na enostaven način izveste kako v svojem podjetju pripomorete k zmanjšanju nesreč pri delu in zmanjšanju bolniškega staleža.
Dogodek predstavlja nevarnost za nastanek poškodb in nastanek kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu in kako jih lahko tudi sami obvladujemo in preprečujemo ter kakšne izboljšave lahko dosežemo. Predstavljena bo tudi dobra praksa.
Promocijski dogodki so prvenstveno namenjeni zaposlenim pri delodajalcih, ki opravljajo obrtne dejavnosti in tudi ostalim zainteresiranim.
V okviru projekta smo pripravili tudi promocijsko gradivo v obliki knjižice z naslovom Kratke smernice o zmanjševanju kostno-mišičnih obolenj ter preprečevanju nastanka poškodb pri delu. Več o projektu in knjižico lahko preberete na http://promocijazdravja.ozs.si/obvladovanje-poskodb.

»Projekt Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije«.