• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Vabilo na izobraževanje o označevanju hranilne vrednosti za predpakirana živila, ki je obvezna od 13.12.2016

Sekcija živilskih dejavnosti pri OZS, v sodelovanju z območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami organizira izobraževanja
»o označevanju hranilne vrednosti za predpakirana živila, ki je obvezna od 13.12.2016!«

Uredba 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikov s 13. 12. 2016 zahteva obvezno označevanje hranilne vrednosti za predpakirana živila. To so povprečne vrednosti, ki temeljijo na analizi živila, ki jo opravi proizvajalec, na izračunu iz znanih ali dejanskih povprečnih vrednosti uporabljenih sestavin, ali na izračunu iz splošno veljavnih in sprejetih podatkov. Uredba ne predpisuje načina izračuna, so pa objavljene smernice v zvezi z določitvijo dovoljenih odstopanj za hranilne vrednosti, navedene na označbi. Izračun iz recepta prek posameznih sestavin je dovoljen z zakonodajo, za ustreznost izračuna je odgovoren nosilec živilske dejavnosti.

Inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) na terenu pri zavezancih, ki opravljajo živilsko dejavnost, ugotavljajo pomanjkljivosti, ki so predvsem povezane s pomanjkljivim znanjem oseb, ki delajo z živili, slabšim poznavanjem načel dobre higienske prakse, neizvajanju sledljivosti na način kot ga predpisuje zakonodaja, neusklajenost dokumentacije z dejanskim stanjem … Predstavili vam bomo kako v praksi lahko odpravite te napake ter z ustrezno usposobljenimi zaposlenimi in pravilno vodenimi postopki zagotovite varna živila potrošnikom.

Na izobraževanju bo predstavljen računalniški program za izračun hranilnih vrednosti izdelka ter tiskanje in oblikovanje nalepk. Program iz izdelane recepture izračuna energijsko vrednost, vsebnost beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov na podlagi surovin, ki sestavljajo izdelek.

Vabimo vas na izobraževanje, ki je namenjeno vsem živilcem, ki želite pridobiti znanje kako označiti hranilne vrednosti za predpakirana živila in se pravočasno pripraviti na spremembe, ki jih uredba prinaša.

Izobraževanja bodo potekala:

Ø  v četrtek   9.6.2016 ob 15. uri v prostorih OOZ Radovljica, Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica                                        

Ø  v torek    14.6.2016 ob 15. uri v prostorih OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina                                    

Ø  v sredo   15.6.2016 ob 15. uri v prostorih OZS, Celovška 69, 1000 Ljubljana (velika sejna)                                             

Ø  v četrtek 16.6.2016 ob 16. uri v prostorih OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor                                                 

Ø  v torek    21.6.2016 ob 15. uri v prostorih Višje strokovne šole, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec                  

Ø  v sredo    22.6.2016 ob 15. uri v prostorih OOZ Novo mesto, Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto                               

Program strokovnega izobraževanja:
(pričetek ob 15. uri, razen v OOZ Maribor s pričetkom ob 16. uri)
 

Ø  Označevanje hranilne vrednosti živil, ki je obvezno od 13. 12. 2016 (predvidoma 90 min.)

•      pomen  označevanja hranilne vrednosti živil;

•      načini navedbe in prikaza hranilne vrednosti;

•      način izračuna s praktičnimi primeri.

Predavala bo dr. Blaža Nahtigal, strokovnjakinja s področja označevanja živil

Ø  Na kaj biti pozoren ko vas obišče inšpektor Uprave za varno hrano (predvidoma 45 min.)

•      najpogostejše nepravilnosti, ki jih inšpektorji Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ugotavljajo pri zavezancih, ki se ukvarjajo z živilsko dejavnostjo;

•      kako v praksi odpraviti nepravilnosti oziroma se jim raje izogniti (premalo usposobljeno osebje na področju higiene živil, pomanjkljive evidence, nezadostna in nedokazljiva sledljivost živil ...)

Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor


Ø  Predstavitev računalniški program za izračun hranilne vrednosti izdelka (predvidoma 15 min.)

Program bo predstavil gospod Jože Stenšak iz podjetja Carpe diem, d.o.o. Kranj


Kotizacija:

za člane OZS in njihove zaposlene znaša kotizacija 30,00 €/udeleženca (DDV vključen)

za ostale udeležence (ne člane) znaša kotizacija  90,00 €/udeleženca (DDV vključen)


Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico v prilogi in pošljite na e-naslov: jana.golic@ozs.si ali  iris.brkovic@ozs.si ali po faxu: 01 50 54 373. Rok za prijavo je dan pred izobraževanjem oziroma do zasedbe prostih mest.

Plačilo kotizacije: kotizacija se plača ob prijavi na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije transakcijski račun 02013-0253606416 račun NLB d.d., sklic 200024.
Potrdilo o plačilu pošljete skupaj z izpolnjeno prijavnico na e-naslov jana.golic@ozs.si ali iris.brkovic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Dodatne informacije:  Iris Ksenija Brkovič, sekretarka sekcij: iris.brkovic@ozs.si, 01 58 30 566 in/ali Jana Golić, Služba za storitve: jana.golic@ozs.si, 01 58 30 553.

Vljudno vabljeni!

VABILO

PRIJAVNICA