• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Storitve iz področja varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter iz varstva pred požarom (VPP)


PREPRIČAJTE SE O KVALITETNIH IN UGODNIH STORITVAH !

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU VARSTVO PRED POŽAROM

Dovoljenje za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS: Št. 1020-6/2012/6
Pooblastilo za izvajanje strokovnih nalog Ministrstva za obrambo RS: 8450-182/2012-2 DGZR

Nudimo vam storitve iz področja varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter iz varstva pred
požarom (VPP).

Varnost in zdravje pri delu:

Varstvo pred požarom:


PREPRIČAJTE SE O KVALITETNIH IN UGODNIH STORITVAH !

Informacije:
Jernej Planovšek, dipl.var.inž.
Tel.: 031/623-284
E-mail:  jernej.planovsek@gmail.com