• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

VABILO na predstavitev javnega razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada - Spodbude za MSP v lesarstvu

SLOVENSKO REGIONALNO RAZVOJNI SKLAD

Slovenski regionalno razvojni sklad vas vabi na predstavitev javnega razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Spodbude za MSP v lesarstvu, ki je bil objavljen 29. 7. 2016

Predstavitev razpisa bo potekala v ponedeljek, 8. 8. 2016 ob 13.00 uri v prostorih Doma kulture Nazarje, Savinjska cesta 2, Nazarje.

Predmet razpisa so subvencije za spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa. Upravičenci so mikro, mala in srednja velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost v okviru:

Upravičenci morajo biti ustanovljeni pred 1.1.2014.

Rok za prijavo vloge je 29. 8. 2016.

Razpis je objavljen na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si

Predstavitev razpisa bo potekala v ponedeljek, 8. 8. 2016 ob 13.00 uri v prostorih Doma kulture Nazarje, Savinjska cesta 2, Nazarje.

Vabilo_razpis SRRS_spodbude v lesarstvu