• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

FINANČNE SPODBUDE PREKO VAVČERJEV

V prispevku vas želimo seznaniti z finančnimi spodbudami – z t.i. vavčerskim sistemom.
Osnovni namen projekta je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočal bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence.
Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere bodo lahko podjetja najemala skozi vso leto, pridobila jih bodo lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le - teh bo zelo hitra.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:

vsebine vavčerjev

SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.
Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo, Sklad bo preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.
Že objavljeni javni pozivi so na spletni strani: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev:

Vir: Slovenski podjetniški sklad