• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Od 14. 4. na eDavkih dostopna izjava za temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov. Katerim samozaposlenim pripada?

Izjavo je potrebno vložiti do najpozneje 31. 5. 2020 na spletnem portalu eDavki ali v mobilni aplikaciji eDavki. Povzemamo vsebino izjave. Želeno morate samo obkljukati.

Izjava o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti

Podatki o zavezancu, Naziv / Ime in priimek, Davčna številka, Telefonska številka

V skladu z določbami ZIUZEOP izjavljam, da ne morem opravljati dejavnosti oziroma jo opravljam v bistveno zmanjšanem obsegu, in sicer imam v primerjavi s prihodki v februarju 2020:

[ ] vsaj 25% zmanjšane prihodke v marcu 2020 2020 3 25

[ ] vsaj 50% zmanjšane prihodke v aprilu 2020 2020 4 50

[ ] vsaj 50% zmanjšane prihodke v maju 2020 2020 5 50

zato uveljavljam izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka:

[ ] za marec 2020 3 2020

[ ] za april 2020 4 2020

[ ] za maj 2020 5 2020

in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost:

[ ] za mesec marec 2020 3 2020

[ ] za mesec april 2020 4 2020

[ ] za mesec maj 2020 5 2020

Mesečni temeljni dohodek mi izplačajte na lasten transakcijski račun ….

V nadaljevanju tabela, ko mu pripada temeljni dohodek, oprostitev plačila prispevkov ter solidarnosti dodatek za upokojence.

Tabelo pripravili: Jasmina Malnar Molek in Nina Scortegagna Kavčnik

Tabela je nastala na podlagi ZIUZEOP in vseh pojasnil pristojnih organov. Ta pa se dnevno spreminjajo, zato je ob prebiranje te tabele potrebno upoštevati tudi vsa nova pojasnila.
Za morebitne napake pri vnosu ne odgovarjamo.

Samozaposelni_preglednica TD in OPP-1