• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Dopolnitev 24. razpisa za mojstrske izpite

Dopolnitev 24. razpisa za mojstrske izpite

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita za naslednja dodatna mojstrska naziva:
53. Mojster suhomontažne gradnje
54. Mojster polagalec talnih oblog

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 1. septembra
in traja do 31. decembra 2022.

Pristopni roki na dopolnjenem 24. razpisu za mojstrske izpite

V okviru dopolnjenega 24. razpisa je določen pristopni roki in sicer:

- drugi pristopni rok je 11. oktober 2022 (rok za oddajo popolnih vlog je do 23. septembra 2022).

Podrobnosti si preberite pod VEČ.

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita

V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega
izpita,kdor:
- je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
- je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
- ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi
priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki
jih je kandidat pri njem opravljal.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita

Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita pošljejo kandidati skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo
zahtevano dokumentacijo na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije ali na spletni strani www.ozs.si/mojstri.
Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000
Ljubljana, s pripisom 'Mojstrski izpiti' ali jo prinesejo osebno. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh
po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

Prijavnina

Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita.
Dokončni obračun stroškov bodo kandidati prejeli skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita je
za vsak naziv objavljen na spletni strani www.ozs.si oziroma http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=1836 ter na vseh območnih
obrtno-podjetniških zbornicah.

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, področje mojstrskih izpitov,
telefon: 01 58 305 74 ali 01 58 305 09.

Z lepimi pozdravi,

Darja Jeraj sekretarka OOZ Mozirje