• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

ZAKAJ INTERNET MED OBRTNIKE

V zadnjih 3 mesecih je internet uporabljalo 72,9% anketirancev. Med temi je večina (82%) takih, ki so v zadnjih 3 mesecih internet uporabljali vsak dan ali skoraj vsak dan.

S klikom na VEČ si oglejte celoten članek
ZAKAJ INTERNET MED OBRTNIKE ?

V zadnjih 3 mesecih je internet uporabljalo 72,9% anketirancev. Med temi je večina (82%) takih, ki so v zadnjih 3 mesecih internet uporabljali vsak dan ali skoraj vsak dan.

Vsak Slovenec med temi 82%, ki internet uporabljamo dnevno za vse informacije, ki jih potrebujemo najprej pogledamo, če je kaj objavljeno na internetu (85% teh preko iskalnika Google). Do njih pristopamo preko mobilne naprave (telefon) ali preko osebnega računalnika. Prav zato je zelo pomembno, kako obrtnik ali podjetnik prikaže svojo ponudbo, da nam bo takoj dostopna in da bo prav njegova.. Pri tem ni več sprejemljiva površnost pri posamezni spletni strani, niti potiskanja glave v pesek, da se internet nas ne tiče. O tem in še marsičem zanimivem bomo pisali v tej rubriki in na primerih prikazovali, kaj je dobro in povedali kaj je slabo.

Dve tretjini Slovencev vsakodnevno brskajo po internetu za informacijami, si res lahko privoščite, da naše ponudbe ni zraven.

raba interneta

Za lažje razumevanje, da je potrebno svojo ponudbo na internetu postavit vsem na ogled ter jo predstavit v taki obliki, da lahko vsak stopi v neposreden stik s ponudnikom, vam posredujemo nekaj podatkov.

1. Dostopnost do interneta

Leta 2009 je bilo v slovenski populaciji od 16 do 74 let 58% posameznikov, ki so internet uporabljali vsaj tedensko (redni uporabniki interneta), kar je nekoliko manj od povprečja EU-27, ki je znašalo 60%. Interneta v Sloveniji še nikoli ni uporabljalo 33% prebivalstva, na ravni EU-27 pa 30%. Pokritost z DSL dostopom v Sloveniji (93%) je primerljiva s stanjem v EU-27 (94%), medtem ko je pokritost s to tehnologijo v ruralnih predelih nadpovprečna (SI: 85%; EU-27: 79,7%).

V Sloveniji ima večina uporabnikov interneta priključek s hitrostjo vsaj 2 Mbit/s, po drugi strani pa je razmeroma malo uporabnikov, ki dosegajo hitrosti vsaj 10 Mbit/s.

V pogledu uporabe storitev informacijske družbe je Slovenija v okviru držav EU-27 okoli povprečja EU (70 % uporabnikov interneta v 2010), izrazito pa odstopa po uporabi med upokojenimi in neaktivnimi (Si 24 %, EU 40 %). Izraziteje v Sloveniji zaostajajo tudi najmanj izobraženi, gospodinje in tujci. Podrobnejša analiza pokaže, da je razvitost specifičnih e-kompetenc je v Sloveniji izrazito nad povprečjem EU v skoraj vseh segmentih, razen pri starejših od 55 let, ki zaostajajo v vseh pogledih in s tem tudi znižujejo primerjalni položaj Slovenije. O razlogih ugibamo – delno gre za generacije, ki so se v zadnjih 10-20 letih zgodaj upokojevale in se ravno izognile uvajanju IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija) v okviru zaposlitve. Vstop v IKT po upokojitvi pa je bistveno težji.

Pogostost uporabe interneta

Projekt RIS je opravil raziskavo, ki predstavlja pregled problematike digitalnega razkoraka v Sloveniji v letu 2010 na področju dveh informacijsko-komunikacijskih tehnologij: mobilne telefonije in interneta. Ugotovitve v poročilu temeljijo na več različnih virih podatkov, in sicer na podatkih raziskav projekta RIS (iz različnih let) ter tudi SURS 2009. Kjer ni posebej označeno, gre za analizo podatkov RIS 2009. Podatki v letu 2009 so bili zbrani z reprezentativno telefonsko anketo v mesecu decembru (n=1209).

Velika večina (94%) anketiranih uporablja mobilni telefon. Pregled uporabnikov mobilne telefonije skozi leta nam pove, da delež uporabnikov vse od leta 1999 narašča, se je pa rast upočasnila v letu 2004 (88%, v letu 2009 pa 94% populacije). Vidna je strma rast predvsem med letoma 1999 in 2000, pa tudi vse do leta 2001.

39% ne uporabnikov mobilnega telefona je že kdaj imelo lasten mobilni telefon, vendar so uporabo opustili. V največji meri so kot razlog navedli, da po mobilnem telefonu ni bilo potrebe, saj jim stacionarni zadostuje.

V gospodinjstvu ima dostop do interneta 80% vprašanih, preostali pa dostopa nimajo. Največ (45%) jih ima DSL povezavo, sledi kabelska povezava (35%), 16% pa jih dostopa preko druge širokopasovne povezave. Le majhen odstotek vprašanih do interneta dostopa preko modema (3%) oz. povezave ISDN (2%).

V zadnjih 3 mesecih je internet uporabljalo 72,9% anketirancev. Med temi je večina (82%) takih, ki so v zadnjih 3 mesecih internet uporabljali vsak dan ali skoraj vsak dan. Pred več kot 3 meseci je internet uporabljalo 3,1% respondentov (to so nekdanji uporabniki interneta), delež neuporabnikov interneta pa znaša 24%.

Vir: Projekt RIS
Boris Bezlaj, univ.dipl.ing.