• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Termoizolacija fasade - izkoristite možnost subvencioniranja

termoizolacija fasade IZKORISTITE MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA
TERMOIZOLACIJSKIH FASAD
(IZ STIROPORJA IN KAMENE VOLNE ...)


Celoten članek si preberite pod več

Pogoji za pridobitev subvencij v letu 2012

Toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,3 W/m2K.

Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,3 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ) naravnega toplotno izolacijskega materiala (lahko je 12 cm grafitni stiropor).

V primeru, da je na obstoječi stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, katerega toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede konkretno naložbo v razliki do najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala.

Predložiti mora fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega toplotno izolacijskega materiala in ustrezna dokazila, ki izkazujejo toplotno prevodnost že vgrajenega toplotno izolacijskega materiala. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1.2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1.1.2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Določena je omejitev v višini 25% od naložbe, vendar ne več kot 12 EUR/m2 za največ 200 m2 toplotne izolacijske fasade.


Priznani stroški vključujejo:

Za vse navedene pogoje pokličite Špeh d.o.o. in pripravili

vam bomo potrebne dokumente za subvencijo

ali ugoden eko kredit.


Sprejemamo naročila za leto 2012!

Subvencija

Poglej PREDSTAVITEV podjetja (klikni na povezavo)