• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
 • 03 839 15 00
 • ooz.mozirje@ozs.si

Predstavitev projekta www.OOZ-MOZIRJE.si

Predstavitev portala OOZ-MOZIRJE.si je projekt med OOZ Mozirje in podjetjem RR – Računalniške rešitve d.o.o.Cilj projekta je preslikava celotne ponudbe članov OOZ Mozirje in dogajanja na območju delovanja zbornice v enotno podatkovno bazo dosegljivo preko skupnega elektronskega naslova http://www.OOZ-MOZIRJE.si.

Na ta način postavimo osnove za skupno informiranje, obveščanje, promocijo in trženje.

Celoten članek si preberite pod več.

Projekt bo potekal v treh korakih.

Prvi korak – postavitev portala OOZ-MOZIRJE.si 

Portal OOZ-MOZIRJE.si je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je namenjen predstavitvi delovanja zbornice. Predstavitev zajemajo sledeči meniji:

faza I

Vsi zgoraj našteti meniji opisujejo delovanje in se ne bodo pogosto spreminjali, zato jih lahko imenujemo statični meniji.

Drugi del portala je namenjen predstavitvi ponudbe članstva, združevanje ponudbe po sekcijah in ustvarjanje novih prodajnih poti.

Člani OOZ je meni preko katerega prikličemo  register vseh članov zbornice. Član je predstavljen z osnovnimi podatki in povezavo do morebitne spletne strani člana. Register je razdeljen v deset sekcij: 

 1. lesarji
 2. gradbinci
 3. gostinci
 4. avtoprevozniki
 5. avtoserviserji
 6. elektro
 7. frizerji
 8. kovinarji
 9. tekstilci
 10. živilci

Sestavni del portala sta spletni aplikaciji elektronski časopis in AKTUALNO. Za hitro obveščanje je dodan tekoči tekst. Predviden je tudi prostor za oglaševanje.

Predstavitev spletne aplikacije e časopis

e - časopis je naziv spletne aplikacije (programskega modula), ki ga sestavljajo prosto stoječi  prispevki (e-prispevek). Lahko se pojavlja kot del spletne strani ali portala, kjer odvisnosti od kategorije in drugih kriterijev oblikuje aktualne vsebine. Programski filter, ki se uporabi pri e-časopisu  definira aktualno vsebino. 

Novice

Pri oblikovanju spletne strani časopisa lahko uporabimo več filtrov. Npr. Prvi je aktualna stran, ki prikazuje vse dnevne članke (prispevke), vsi ostali pa so razvrščeni po sekcijah.

Spletna aplikacija nudi tudi iskalnik, ki omogoča iskanje po datumu, avtorju, naslovu, ključnih besedah in sekcijah.

e - prispevek (novica, obvestilo,  članek, dokument … ) je samostojna spletna stran z lastnim elektronskim naslovom. Dostopen je preko svojega naslova in preko spletnih iskalnikov, kar mu daje dodano marketinško uporabno vrednost.

Vsi ti naslovi so zunanje povezave do spletnih naslovov (off site optimizacija), kjer se ti prispevki prikazujejo. e prispevek je lahko samostojno delo, ki je vezano samo na spletno stran, lahko pa se povezuje kot članek na prireditev, ali na projekt. Lahko pa se kot  samostojni gumb opisuje spletno stran.

Spletna aplikacija je modularna, zato jo lahko integriramo v katerokoli že obstoječo spletno stran. Zapisane vsebine se bodo prikazovale sočasno na spletni strani člana in na portalu. Članki objavljeni na portalu dobijo spletni naslov zbornice in so odlično orodje za doseganje off site optimizacije.

Aplikacija e–časopis članke shranjuje v enotno bazo podatkov, tako, da so dostopni od    povsod, kjer je potrebna informacija iz članka. Članek se lepi v elektronski  naslov  gostitelja, ki ga kliče v svojo stran, na način, da ostane v lasti avtorske strani in dviguje nivo tako gostujoči, kot avtorski strani.

Članki, ki imajo trajnejše vsebine, se označijo, kot arhivski ter oblikujejo koristne trajne  vsebine v okvirju posamezne sekcije. Članki, ki imajo le informativni značaj, gredo v pozabo, ko se njihova informativnost s časom umika. Če je vsebina članka primerna za vključitev kot predstavitveni gumb, ga lahko tako tudi umestimo v internetno stran.

Fleksibilnost filtrov e-časopisa omogoča oblikovanje novih aplikativnih rešitev, kot so oglasne deske, interna glasila, skupine sporočil, zbiranje dokumentacije itd.

Predstavitev spletne aplikacije AKTUALNO

Spletna aplikacija AKTUALNO omogoča združevanje vse aktualne ponudbe članov na enem mestu. S klikom na meni aktualno se pojavijo posamezni meniji članov, ki so se odločili objavljati svoje aktualne dogodke na portalu. Spletna aplikacija je modularna, kar pomeni, da jo lahko integriramo v katerokoli spletno stran. Omogoča zelo enostavno pisanje vsebin in prikazovanje te vsebine na portalu in spletni strani člana. Aktualna vsebina ima svojo časovno omejitev, primernosti njene aktualnosti.

Aktualno

Prvi korak zaključuje prostor za oglase (benner, pasica).  Portal daje dva taka prostora. Prvi se pojavlja tam, kjer statični gumbi ne potrebujejo dodatnega prostora za navigacijo. Druga oglaševalski prostor je na vrhu strani, kjer se prikazujejo novo vključeni člani, ki uporabljajo spletno aplikacijo AKTUALNO.

Drugi korak – polnjenje portala OOZ-MOZIRJE.si

Razširjena ponudba članov je dosegljiva preko menija Ponudba članov. Vključitev je možna preko e letaka (Minimalni Standard Integracije). E Letak je opremljen s podatki iz registra in elektronskim naslovom nima pa pod strani.  E Letak vsebuje poljubno mnogo spletnih povezav (URL).

E letak predvsem beleži podatke o naslovih in odgovornih osebah ter dejavnosti obrtnika ter daje povezave na obstoječo spletno stran ponudnika. Njegova povezovalna naloga zagotavlja vključevanje najrazličnejših bodočih aplikacij (rezervacije, skupni katalogi, prireditveni koledar … ) predvsem tistim, ki nimajo samostojne predstavitve oz. ta ni v sistemu.

E letak ima na razpolago tudi vsebinski blok, kjer se lahko ponudnik predstavi s slikami, video predstavitvami in tekstom, ter paket ključnih besed, ki ga povezuje na iskalnik.

E letak je  tudi kot samostojna spletna stran prijavljena na iskalnike (Google, Najdi...)

Na razpolago ima tudi iskalnik, ki e letake razvršča glede na vpisane ključne besede.

Ponudba je razdeljena po sekcijah in vidna na interaktivnem zemljevidu, ki je integriran v Google maps, kar mu daje izjemno uporabno vrednost. Na zemljevidu bo mogoče na hitro pregledati vso ponudbo članov po sekcijah in preko iskalnika.

Elektronski zemljevidi

Poleg vključitve članov preko e letaka in zemljevida v drugem koraku zbiramo aktualno ponudbo članov preko spletnih aplikacije e časopis in AKTUALNO.

Tretji korak – oglaševanje OOZ-MOZIRJE.si

Predvideno oglaševanje bo potekalo v vseh obstoječih medijih na osnovi izdelanega plana oglaševanja, ki ga bo potrdil upravni odbor zbornice. Oglaševalski krog bo spremljan s potrebnimi statistikami in merjenji obiska po različnih kriterijih in tržnem odzivu (npr. po ponudbi posameznega gumba). Velika pozornost bo dana spremljanju optimizacije in direktni komunikaciji s končnimi kupci in medsebojno. Predlagamo, da se na tretji korak pripravljamo skupaj in postavljamo kratkoročne in dolgoročne cilje združevanja ponudbe in nastopanja na internetnem trgu.