• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Predstavitev spodbud za delodajalce na območju Zgornje Savinjske doline

OOZ Mozirje
Aktualni programi za pospeševanje zaposlovanja
 
Glavni cilj Zavoda RS za zaposlovanje kot javne službe za zaposlovanje je čim bolj učinkovito in uspešno pomagati ljudem pri iskanju primerne zaposlitve, delodajalcem pa da najdejo prave kandidate na prosta delovna mesta...
 
Celoten prispevek si poglejte pod VEČ.
Ker vseh potreb delodajalcev ni mogoče pokriti zaradi neusklajenosti ponudbe in povpraševanja na trgu dela, Zavod izvaja tudi druge aktivnosti, katerih glavni cilj je povečati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb. Gre predvsem za ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so primerni tako za brezposelne osebe kot za delodajalce, saj z različnimi finančnimi spodbudami pospešujemo novo zaposlovanje.  
 
V okviru programov aktivne politike zaposlovanja, ki jih trenutno izvaja Zavod RS za zaposlovanje  BREZPOSELNI ISKALCI ZAPOSLITVE lahko sodelujejo v naslednjih programih APZ :
 
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE
-       Usposabljanje na delovnem mestu (pri delodajalcu)
-       Institucionalno usposabljanje in priprave na nacionalne ali temeljne poklicne kvalifikacije (NPK/TPK) – različna krajša funkcionalna usposabljanja ter priprava na preverjanje in potrjevanje NPK/TPK
-       Preverjanje in potrjevanje NPK/TPK
-       UŽU – Usposabljanje za življenjsko uspešnost
-       PUM – Projektno učenje za mlajše odrasle (pomoč osipnikom, da se vrnejo v šolo ali zaposlijo)
-       Usposabljanje za Pokolpje (za brezposelne s stalnim prebivališčem v Pokolpju)
-       Formalno izobraževanje (glede na razpoložljiva sredstva v šolskem letu 2012/2013: dokončanje OŠ oz. pridobitev osnovnošolske izobrazbe)
 
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA
-       Zaposli.me (tržni delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih: invalidi, dolgotrajno brezposleni, 50+, prebivalci Pokolpja)
-       Prvi izziv (subvencija delodajalcem za zaposlitev brezposelnih mladih do 30. leta starosti, vključena tudi 3-mesečna poskusna doba)
-       Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči (subvencija delodajalcem za zaposlitev brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč pri CSD)
-       Priložnost zame (neprofitni delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih: invalidi, dolgotrajno brezposelni, prebivalci Pokolpja)
-       Javna dela (sofinanciranje stroškov zaposlitve težje zaposljivih brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva ipd.)
-       Asistentka/Asistent bom  (ohranitev zaposlitve ali zaposlitev za izvajanje osebne asistence invalidom – pri invalidskih ali humanitarnih organizacijah)
-       Povračilo prispevkov delodajalca – Pomurje, Pokolpje (po posebnem zakonu oz. regionalni zakonodaji)
 
SAMOZAPOSLOVANJE
-       Priprave na samozaposlitev (preveritev poslovne ideje in delavnica priprave na samozaposlitev)
-       Subvencija za samozaposlitev (pridobijo brezposelni po opravljenih pripravah na samozaposlitev, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev za pridobitev subvencije)
 
DELODAJALCI lahko sodelujejo v naslednjih programih APZ:
 
USPOSABLJANJE
-       Javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu
 
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA
-       Javno povabilo Zaposli.me (tržni delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih: invalidi, dolgotrajno brezposleni, 50+, prebivalci Pokolpja)
-       Javno povabilo Prvi izziv (subvencija delodajalcem za zaposlitev brezposelnih mladih do 30. leta starosti, vključena tudi 3-mesečna poskusna doba)
-       Javno povabilo Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči (subvencija delodajalcem za zaposlitev brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč pri CSD)
-       Javno povabilo Priložnost zame (neprofitni delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih: invalidi, dolgotrajno brezposelni, prebivalci Pokolpja)
-       Javno povabilo Javna dela (sofinanciranje stroškov zaposlitve težje zaposljivih brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva ipd.)
-       Povračilo prispevkov delodajalca – Pomurje, Pokolpje (po posebnem zakonu oz. regionalni zakonodaji)
 
Podrobnejše informacije o programih aktivne politike zaposlovanja so na voljo na  spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/
v rubriki Iskalci zaposlitve http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi 
ter v rubriki Delodajalci http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi 
 
vabljeni k ogledu!