• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Aktualno dogajanje v OZS

Zadnja dogajanja v OZS so oziroma bodo nedvomno sodu izbila dno. Vodstvo zbornice se namreč ukvarja zgolj samo s sabo in ohranitvijo svojih položajev, namesto da bi se ukvarjalo z resničnimi problemi obrtništva in podjetništva ter seveda ohranitvijo stanovske organizacije pod spremenjenimi (prostovoljno članstvo) tudi v prihodnje.
 
Celoten prispevek si poglejte pod VEČ.

V OOZ Mozirje smo na to opozarjali že mnogo prej, preden so podatki prišli v javnost, vendar bili in smo še vedno, v manjšini. Po propadlem referendumu je Skupščina OZS imenovala delovno skupino, ki naj bi pripravila izhodišča za delovanje obrtno-podjetniškega zborničnega sistema v prihodnje. 
 
Od te skupine smo po štirih mesecih prejeli vprašalnik, na katerega odgovore smo pričakovali ravno od te skupine. 
 
Zato smo v OOZ Mozirje pripravili spodnji dopis in ga posredovali vsem obrtnim zbornicam v Sloveniji.
 
 
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA MOZIRJE
Savinjska cesta 39
3330 MOZIRJE
 
Mozirje, 15. 10. 2012
 
Zadeva: Vprašalnik
 
Z elektronsko pošto smo dne 10. oktobra 2012 prejeli zapisnik 4. seje delovne skupine in vprašalnik, ki ga je oblikovala ta delovna skupina. Po pregledu vprašanj ugotavljamo, da v tako kratkem času na zastavljena vprašanja ne moremo odgovorno odgovoriti, saj bi za to potrebovali mnenja članstva oziroma vsaj organov (skupščine in Upravnega odbora) naše zbornice.
 
Ob tem naj dodamo, da delovna skupina, ki jo je imenovala Skupščina OZS, po 4 mesecih delovanja in 4 sejah sprašuje nas, kaj naj bi zbornica v bodoče delala, ne pa da bi sama pripravila te predloge, saj je bila prav za to imenovana. Po toliko časa smo pričakovali, da bodo pred nas prišli konkretni predlogi in da bodo rezultati dela komisije že vidni.
 
Zato se sprašujemo, kakšen je bil resničen namen formiranja te delovne skupine?
 
Vlada je sprejela predlog novele obrtnega zakona, ki na podlagi referendumske odločitve našega članstva, določa prostovoljno vključitev v zbornice in posledično konec obrtno-podjetniškega zborničnega sistema, zato se nam zdi logično in potrebno, da to končno spregleda tudi vodstvo OZS in odstopi. 
 
To je po našem prepričanju največ, kar lahko stori za dobrobit obrtništva in podjetništva. 
 
Na to smo nekateri opozarjali že pred razpisom »famoznega referenduma«, na odgovornost vodstva smo opozarjali in predlagali razrešitev tudi na Skupščini OZS junija letos. 
 
Žal smo bili vedno preglasovani.
 
S spoštovanjem.
 
OOZ Mozirje
Predsednik
Janez Kaker