• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

PRIMERJAVA portala OZS in OOZ, po sistemu RR d.o.o

RR d.o.o. Naša želja je narediti hitro primerjavo prednosti, ki jih nudi portal OZ Slovenije in portal OOZ Mozirje oz. pristop po sistemu, ki ga nudi  podjetje RR d.o.o. Velenje. Pogled je usmerjen k uporabnosti, ki je namenjena obrtniku, ponudniku storitev, informiranju, ter trženju preko portala OZS primerjalno z OOZ Mozirje.
Celoten prispevek si poglejte pod VEČ.

 

POVZETEK VSEBINE

 
OZS in RR d.o.o imata različen pristop pri postavljanju portala. 
 
OZS s svojim pristopom ponuja obrtnikom mesto  na svojem internetnem portalu v načinu sejemskega prostora, kjer se lahko kažejo na razstavnem prostoru OZS pod eno streho. Obiskovalec mora najprej na razstavni prostor OZS in tam začne iskati obrtnika, ki razstavlja nekje v kotu tega prostora.
 
RR .d.o.o.  razstavni prostor OOZ postavlja v halo velikih ponudnikov, kot so Google, Najdi, itd. Na tem prostoru ima vsak svoj prodajni prostor, ki je postavljen v prostor OOZ tako, da je dostopen preko portala OOZ in hkrati preko iskalnikov Google, Najdi … ter je razstavljena ponudba privilegirana, kot da je razstavno mesto vedno pomaknjeno na sam vhod hale na osnovi optimiziranih ključnih besed, ki se najpogosteje uporabljajo pri iskanju na svetovnem spletu.
 
 

Glavne značilnosti portala OZ Slovenije (http://www.ozs.si)

 

Portal je postavljen tako, da predvsem obvešča svoje članstvo in druge obiskovalce o svojih aktivnostih, Je tipičen primer hierarhične organiziranosti, kjer se podatki posameznih članov izgubijo nekje globoko v registrih. Vsebine niso urejene tako, da bi bili upoštevana pravila optimizacije, pa tudi obrtnik, ki svojo ponudbo predstavlja preko OZS je postavljen tako, da je dostopen le preko iskalnika na strani OOZ, Google, pa ga po tem naslovu že ne najde več.

Primer, ko napišeš v iskalnik obrtnega registra MIZAR jih najde 9, če je ta beseda MIZARSTVO pa jih najde 1467, Kdo lahko zagotavlja, da bo ravno vaša ponudba med prvimi in kdo lahko zagotavlja, da boste iskani preko tega iskalnika na portalu OZS, saj večina izkalcev uporablja Google. Najdeni podatki iz registra, ne dajejo podatkov o ponudbi obrtnika, temveč le v kateri sekciji je prisoten, ter ponuja vsebino iz dejavnosti, ne pa individualne ponudbe, ter posebnosti ponudnika blaga ali storitev.

Primer: mizar luče

Mizar Luče

Iskalnik najde samo 1 mizarja. Manjka najprodornejši član OOZ Mozirje g. Alojz Selišnik Melu mizarstvo d.o.o.
 
 
Predstavitvi ponudbe posameznega člana sta namenjena dva vsebinska sklopa:
 
  • Prvi je projekt blagovne znamke Gostilna Slovenija -- link (predstavljeno 41 gostiln na portalu http://www.gostilnaslovenija.si .  V njem se predstavljajo le izbrani gostinci, drugi pa, če bodo in ko bodo pridobili pravico.  Na portalu OZS je le link in ni aktivna vsebina portala.
 

 

Seznam zadetkov:
1. SEZAMY d.o.o.
2. STEKLARSTVO JUGOVIC, Blaž Jugovic s.p.
3. STRGAR JANISLAV s.p.
4. MIZARSTVO ALEKSANDER STARE s.p.
5. TEHROL HIŠA SENČIL d.o.o.
6. VEHOVEC BORIS s.p.
 

Zopet na seznamu ni Melu mizarstvo d.o.o., ki je strogo specializirano za izdelavo notranjih vrat.

  • Ko smo NOTRANJA VRATA vpisal v Google, smo dobili približno 682.000 zadetkov zadetkov. Teh šestih iz OZS ni na prvih treh straneh, ki so še prodajno udarne. O problemu glede vnosa vsebin niti ne govorimo, saj so naše izkušnje take, da je potrebno tak vnos organizirat, da so vsebine vsaj  malo usklajene in primerne za objavo, v primeru OZS pa so na voljo le prijazna navodila.
 

OZS še ponuja:

 

  • Mobilno aplikacijo - ideja je sicer dobra a nedodelana (v aplikaciji ni kontaktnih podatkov obrtnikov – obstaja problem vnosa podatkov), sicer pa je pametneje vpisati ponudbo na zemljevid Googla, ki je v splošni uporabi.

  • Registracija domen (registrirate lahko le si domene za poimanovanje spletne strani, vse drugo ne deluje ... ne vem, ali je domena sploh nekaj, kar naj počne OZS)

Glavne značilnosti portala OOZ Mozirje

 

Tudi portal OOZ Mozirje je v delu lastne predstavitve hierarhičen. Register članstva je razvrščen v sekcije. Vsak član je v registru predstavljen z osnovnimi podatki, povezavo do spletne strani in blokom za opis ponudbe po alinejah. Podatke vnese in jih preveri RR d.o.o. saj le tako pridemo do točne ponudbe obrtnika. Urejanje podatkov se prenaša na lokacijo, ko so zato dani pogoji. Prvi pogoj je odgovorna oseba, ki je podučena, kako se pripravi podatke in kako se jih umesti na pravo mesto.

 

Register OOZ Mozirje

 

Članom je namenjeno več delov na portalu, ki pa niso urejeni v hierarhijo:
 
Prvo je okence AKTUALNO. Tu se pojavljajo aktualne vsebine vseh članov portala, ki imajo na svoji strani vključeno spletno aplikacijo aktualno in v njej zapisano aktualno vsebino. Lastnost tega okenca je, da na prvo mesto vedno razvrsti tiste vsebine, ki imajo za datum objave najbližje tekočemu datumu, trajanje aktualnosti se določi ob vnosu aktualne vsebine. Vsebine v aktualno ureja obrtnik sam (če nima drugačnega dogovora in da komu pooblastilo, da ureja zanj), saj se vsebina vidi tudi na njegovi spletni strani.
 
Vsebine (e-letak) pod gumbom PONUDBA ČLANOV je narejena povsem po meri članstva. Ponuja hierarhijo, katere vrh je optimizirana beseda za iskanje, je dinamična, in je ob vsakem iskanju drugačna. V iskalnik Google smo zapisali NOTRANJA VRATA MOZIRJE in na prvi strani je 3 mesto je zasedel zadetek "Območna obrtno-podjetniška zbornica Mozirje" (e članek)
 (http://www.ooz-mozirje.si/novice/9438/notranja-vrata-iz-masivnega-lesa---dotik-sprostitve.html), Če v iskalnik pod gumbom PONUDBA ČLANOV napišemo iskani niz NOTRANJA VRATA
 

http://www.ooz-mozirje.si/index.php?klj=notranja+vrata&jez=1&id=9462&pg=k010q  seveda takoj najde Mizarstvo Melu. Vsa iskanja so podprta z aplikacijo dinamičnih zemljevidov, ki si sprotno računajo povečavo, glede na krajevno razpršenost zadetkov.

 

Vsebina na e-letaku je v generalnih podatkih povzeta iz registra in je razširjena z zemljevidom, dodatnim prostorom za vsebine (tekst, slike, video posnetki, animacije ... ) ter obešalnikom aplikacij. Tu lahko obesimo katero koli aplikacijo si poželimo, od prireditvenega koledarja, oglasne deske, informacije o rezervacijah itd.

 

Naslednje področje, ki ga člani lahko koristijo je elektronski časopis. Ta je zasnovan tako, da je lahko del internega časopisa na posamezni individualni strani obrtnika, ki ima aplikacijo e-novice. Posamezni članki so del e-novic na portalu OOZ in so vstopna vaba, na spletno stran posameznega obrtnika, ki ji dvigujejo pomembnost in posledično tudi obisk njegove strani.

 

Zaključna misel

 

Pristop RR d.o.o.  je od pristopa OZS zasnovan na povsem drugačnih osnovah. RR d.o.o. se ukvarja s spletnimi aplikacijami že od leta 1996 dalje in ima dolgoletne izkušnje, kar je pomembno za direktni marketing. Ne delajmo si iluzij, da bodo ponudbo obrtnikov kupci iskali preko Območne Obrtno-Podjetniške zbornice, iskali jo bodo predvsem preko Googla. Portal Območne Obrtno-Podjetniške zbornice mora biti v tem delu tak, da nudi dobro optimizacijo strani (on site)  in širše (off site). Postati mora dovolj gledan, da bo dvigoval rejtinge vsem, ki so v stran vključeni, da bodo s svojo ponudbo lahko dovolj udarni na internetu. Z interaktivnimi zemljevidi združujemo obrtnike po sekcijah, kar daje obiskovalcu zelo enostaven pregled ponudbe.