• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Javni poziv za pomoč podjetjem

OOZ Mozirje Javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav novembra 2012.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo načrt ukrepov za odpravo škode v gospodarstvu zaradi poplav. V prvi fazi bo izveden interventni ukrep preko Slovenskega podjetniškega sklada, ki bo v petek, 16.11.2012 v Uradnem listu RS, objavil Javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav v novembru 2012.
Celoten prispevek si poglejte pod VEČ.
 

 

Namen javnega poziva je omogočanje sanacije posledic poplave in ponovne vzpostavitve normalnega delovanja. Pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 4,4 mio EUR. Prijavitelji bodo lahko prejeli povrnjene do 20 odstotkov škode, nastale na strojih, opremi in zalogah, oziroma največ 200.000 EUR, skladno s pravilom »de minimis«. Na poziv se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji in delovanjem v občinah, kjer je nastala gospodarska škoda kot posledica poplav v novembru. Izplačila bodo predvidoma konec decembra 2012.
Vloge morajo oškodovanci poslati na Slovenski podjetniški sklad do 26.11.2012. Dokumentacija javnega poziva in navodila so na voljo na spletni strani
 
http://www.podjetniskisklad.si/64/2012/javni-poziv-podjetjem---poplave-2012.html.
 
Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnete na OOZ Mozirje, tel 839 15 01, mob. 051 340 353.
 
Lp
 
Janko Kopušar
Sekretar OOZ Mozirje