• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij

Logo
 
... iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013

Obveščamo vas, da je v petek, 7. 12. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo nov javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013. 

Celoten prispevek si poglejte pod VEČ.

 

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 9 milijonov evrov. Sredstva se razpisujejo z zaprtim javnim razpisom in je odprt od 8. 12. 2012 do vključno 16. 1. 2013 do 24. ure.
Predmet podpore je enkratna finančna pomoč za ustanavljanje in razvoj mikropodjetij. 
Cilj podpore je pospešiti ustanavljanje novih delovnih mest, dvigniti podjetniške veščine in upravljavska znanja ter izboljšati stanje na področju podjetništva na podeželju. 

Vlagatelji so samostojni podjetniki posamezniki, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva in zavodi, gospodarske družbe ali zadruge, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva, ne opravljajo kmetijske dejavnosti in niso dejavna kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo. 

Lokacija naložbe se ne sme nahajati na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva, sedež dejavnosti in lokacija naložbe se morata nahajati izven naselij s statusom mesta.
 
Dodatne informacije
 
Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:
 
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:
http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/ 
 
oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15.00 in v petek, od 7.30 do 14.00.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.