• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
 • 03 839 15 00
 • ooz.mozirje@ozs.si

Organi in funkcionarji

Organi zbornice:

 • Skupščina
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Območna obrtno – podjetniška zbornica Mozirje ( v nadaljnjem besedilu: zbornica) je oseba javnega prava in je samostojna, strokovno poslovno strokovna nestrankarska organizacija, ki deluje na območju občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava.

V zbornico se lahko združujejo različni gospodarski subjekti, poklicna in strokovna društva, združenja, zveze in druge organizacije, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti, združujejo pa se lahko tudi fizične osebe.

V prostovoljno članstvo se vključujejo osebe iz 2. odstavka tega člena s podpisom pristopne izjave, prenehajo pa takrat, ko pisno sporočijo željo po prenehanju prostovoljnega članstva.

Predsednik skupščine:
g. Alojz Selišnik

Predsednik upravnega odbora
g. Janez Kaker

Podpredsednik upravnega odbora
g. Jure Matjaž

Predsednica nadzornega odbora
ga. Mateja Likeb Ternik

Sekretarka OOZ Mozirje
ga. Darja Jeraj

Člani zbornice se združujejo po strokah v sekcije, ki se ustanavljajo glede na izkazan interes članov.
V okviru zbornice delujejo sekcije:

 • Sekcija lesarjev: predsednik Janez Kaker
 • Sekcija živilcev: predsednik
 • Sekcija gostincev: predsednik Sabina Bartolič Ambrož
 • Sekcija gradbincev: predsednik Tomaž Mavrič
 • Sekcija avtoprevoznikov: predsednik
 • Sekcija elektro dejavnosti: predsednik
 • Sekcija tekstilcev: predsednik
 • Sekcija kovinarjev: predsednik
 • Sekcija frizerjev: predsednica
 • Sekcija avtoservisnih dejavnosti: predsednik Damjan Šmit
 • Člani, ki niso vključeni v strokovne sekcije: predsednik Jure Matjaž

Vsaka sekcija pri OOZ Mozirje deluje po svojem programu dela, ki ga sprejmejo člani sekcije. Programi dela sekcij so nato tudi vodilo oziroma usmeritev za program dela zbornice.