• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Statut

Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000, 42/2002, 31/2003 Odl.US: U-I-90/99-30, 18/2004, 40/2004-UPB1, 117/2006-ZDavP-2, 102/2007, 30/2013 (36/2013 popr.)) in 19. ter 57. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Mozirje z dne 27.01.2014, je Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Mozirje na svoji 1. redni seji dne 08.06.2015, po predhodni pridobitvi soglasja Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije sprejela


STATUT OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE MOZIRJE (za ogled KLIKNI)