Prebivalci Zgornje Savinjske doline prejeli materialno pomoč

Prebivalci Zgornje Savinjske doline prejeli materialno pomoč

Objavljeno: 25 avgusta, 2023Kategorije: Novice

Pomoč prebivalcem Zgornje Savinjske doline smo nudili tudi v poslovni stavbi OOZ Mozirje. Številni donatorji so izkazali pripravljenost, da darujejo prepotrebno opremo in orodje. Prejemali smo klice s cele Slovenije. Sodelovali pa smo še z organizacijo IPO SLOVENIJA, ki je dnevno pošiljala 3 polne kombije orodja, hrane, higienskih pripomočkov, vode, itd.

Pomoč je bila osredotočena na zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin in je bila zagotovljena brezplačno.

Tukaj je nekaj primerov pomoči, ki je bila zagotovljena:

  • Donatorji so darovali orodja, kot so lopate, vile, sekači, metle, vrtne cevi, električne podaljške itd., za čiščenje in odpravo posledic poplav.
  • Donatorji so darovali hrano, higienske pripomočke in vodo za prebivalce, ki so ostali brez osnovnih življenjskih potrebščin.
  • Organizacija IPO je dnevno pošiljala 3 polne kombije orodja, hrane, higienskih pripomočkov, vode, itd.,

Pomoč je bila zelo dobro sprejeta s strani prebivalcev Zgornje Savinjske doline, kajti vedeli so, da niso sami. Tukaj je nekaj izjav prebivalcev Zgornje Savinjske doline o pomoči, ki je bila zagotovljena:

  • “Pomoč je bila zelo dobrodošla. Brez nje ne bi mogli začeti z obnovo našega doma.”
  • “Pomoč je bila ključna za to, da smo lahko preživeli to težko obdobje.
  • “Hvala vsem, ki ste nam pomagali.