Ugodno financiranje za obrtnike in podjetnike, ki so utrpeli škodo v poplavah 2023

Ugodno financiranje za obrtnike in podjetnike, ki so utrpeli škodo v poplavah 2023

Objavljeno: 17 novembra, 2023Kategorije: Razpisi

Namen javnega razpisa je zagotoviti ugodna posojila podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo v poplavah avgusta 2023.

Upravičenci

Do ugodnih posojil so upravičena podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so utrpela neposredno škodo v poplavah avgusta 2023,
  • imajo najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas,
  • so bila ustanovljena pred 1. januarjem 2022,
  • imajo bonitetno oceno vsaj SB8,
  • niso v težavah (prisilna poravnava, stečaj ali likvidacija),
  • ne spadajo v izključene sektorje.

Višina posojila

Višina posojila ne sme presegati 40 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022. Skupna vsota sredstev pomoči za odpravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja.

Obresti in rok vračila

Obrestna mera na posojilo je fiksna in znaša 0,5 %. Rok vračila posojila je od 2 do 7 let.

Vloga za posojilo

Vloga za posojilo se odda v elektronski obliki prek portala SPS. Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:

  • izpolnjen obrazec vloge,
  • dokazilo o bonitetni oceni,
  • dokazilo o nastali škodi,
  • pooblastilo za preverjanje podatkov pri FURS.

Vloga se lahko odda do 20.12.2023 do 14.00h

Za vse informacije in pomoč smo Vam na voljo na OOZ Mozirje.